ZŁÓŻ ZAPYTANIE - Bezpłatna Ocena Wierzytelności

Ponad 20 lat doświadczenia na rynku włoskim

Priorytetem w działaniach jest windykacja polubowna. Windykację rozpoczynamy od Bezpłatnej Oceny Wierzytelności. Po niej, jeśli ocena wypadnie pozytywnie, rozpoczynamy negocjacje z dłużnikiem. Jeśli uzyskamy Plan spłaty długu, monitorujemy go do całkowitej spłaty z odsetkami i kosztami windykacji. Jeśli dłużnik odmawia zapłaty lub współpracy, adwokat wysyła Wezwanie do zapłaty. Kolejnym działaniem jest skierowanie sprawy do Sądu przy Państwa akceptacji. Przekonany dłużnik, że wierzycielowi nie będzie się opłacało kierować sprawy do sądu, jest naprawdę zaskoczony, gdy otrzymuje Nakaz Zapłaty.