ZŁÓŻ ZAPYTANIE - Bezpłatna Ocena Wierzytelności

Windykacja polubowna bezskuteczna? Proponujemy sąd

Sprawy, wymagajace interpretacji prawnej oraz działań prawnych, obsługuje nasza Kancelaria Adwokacka Dawidowicz Grochowski Żurawski Sp.partnerska. Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w handlu międzynarodowym i sporach transgranicznych. Wykorzystuje wszelkie narzędzia prawne w egzekucji należności i proponuje działania:

  • reprezentacja podmiotów gospodarczych (spółek i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju (sądy powszechne, Sąd Najwyższy);
  • uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności (w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego);
  • powództwa przeciwegzekucyjne;
  • pomoc w uzyskaniu zabezpieczeń wierzytelności (weksli, gwarancji bankowych);
  • NOWOŚĆ! Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym