ZŁÓŻ ZAPYTANIE - Bezpłatna Ocena Wierzytelności

Wysokość prowizji jest negocjowalna i zależy od wysokości długu i jego kondycji. Prowizja od odzyskanej należności wynosi:

  • do 100.000€ – 8%
  • powyżej 100.000€ – do uzgodnienia